ساعت 2 بعد از ظهر

این فایل درباره ی ساعت 2 بعد از ظهر می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
ساعت 2 بعد از ظهر|50674153|evo|

حجم فایل : 708.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 24
بنام خدا . الگوهای متقارن سال گذشته یاد گرفتیم که یک ساعت 60 دقیقه است و یک روز 24 ساعت است هر ساعت تا 12 را نشان می دهد همان طور که می بینید هر ساعت تا عدد 12 است قبل از ساعت 12 ظهر قبل از ظهر نامیده می شود و ساعت های پس از ساعت 12 ، بعد از ظهر گفته می شود . انسانها برای آسان تر شدن کارها از ساعت های 13 و 14 و.....تا 24 استفاده می کنند ساعت 1 بعد از ظهر همان ساعت 13 ست همان ساعت 14 است مثال (1) علی ساعت 17 به خانه بازگشته است،او چه ساعتی از بعد از ظهر به خانه آمده است؟ ساعت 5 بعد از ظهر مثال (2) فاطمه ساعت 6 بعد از ظهر از آموزشگاه زبان تعطیل می شود ، او چه ساعتی تعطیل می شود؟ ساعت 18 مثال (3) تارا ساعت 3 بعد از ظهر شروع به مطالعه می کند و 4 ساعت درس می خواند ،مطالعه او چه ساعتی تمام
می شود؟(به 2 حالت بنویس) 7 بعد از ظهر یا ساعت 19 مثال (4) قطاری ساعت 8 صبح از سمت تهران به سمت مشهد حرکت کرده است.این قطار پی از 5 ساعت حرکت در شهر سبزوار برای ناهار و نماز یک ساعت توقف کرده است
پس از ان دوباره حرکت کرد و سه ساعت بعد به دامغان رسید، در شهر دامغان برای استراحت مسافران 2 ساعت توقف داشت .این قطار پس از حرکت از دامغان 4 ساعت بعد به مشهد رسید


این قطار چه ساعتی از بعد از ظهر به سبزوار رسید؟
قطار چه ساعتی به سمت دامغان حرکت کرده است؟(به دو حالت بنویسید)
قطار چه ساعتی از دامغان حرکت کرده است؟(به دو حالت بنویسید)
قطار پس از چند ساعت به مشهد رسید؟ با رسم محور به راحتی می توان سوال را حل نمود - ساعت 1 بعد از ظهر - ساعت 14 یا 2 بعد از ظهر ساعت 19 یا 7 بعد از ظهر 15ساعت مثال (5) حسین و حسن برادر هستند ،انها هر روز ساعت 6 به مدرسه می رمند و 7 ساعت بعد به خانه بر می گردند،حسین پس از یک ساعت استراحت،دو ساعت مطالعه می کند
حسن هر روز دو برابر حسین استراحت می کند و دو برابر او درس می خواند.


حسین چه ساعتی شروع به مطالعه می کند؟
حسن چه ساعتی شروع به مطالعه می کند؟
حسین چه ساعتی درس خواندن را تمام می کند؟
حسن چه ساعتی درس خواندن را تمام می کند؟ حسین حسن میزان و ساعت استراحت حسن میزان و ساعت درس خواندن حسن مثال (6) - هر ساعت در آموزشگا ه محسن 60 دقیقه است .اکنون ساعت 4 بعد از ظهر است.اگر او هنوز 2 درس دیگر داشته باشد ،چه ساعتی به خانه بر خواهد گشت؟ هر 60 دقیقه 1 ساعت است ساعت 6 بعد از ظهر یا 18 ساعت الگوهای متقارن در شکل رو برو چه چیزی را مشاهده می کنی؟


یک مثلث به دو قسمت تقسیم شده است
آیا هر دو سمت مثلث شبیه به هم است؟به این خط ،خط تقارن می گویند،خطی که اشکال و اشیاء و....را به دو یا چند قسمت در بیاورد که هم قسمت های تقسیم شده دقیقاٌ شبیه یکدیگر باشند بدن و دست ها و ظاهر انسانها نمونه ای از الگوی ...مطالب دیگر:
تحقیق باغ فدک حضرت زهراتحقیق نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعیتحقیق همه چیز در مورد برزختحقیق خصوصیات مدیر نمونهتحقیق بررسی تاریخچه اومانيسم (انسان گرایی)تحقیق بررسي مفهوم واژگان احسان و محسنين در قرآن كريمتحقیق بررسی مدیریت پیامبرتحقیق تربیت صحیح اخلاقی نوجوانان و جوانانآشنایی با سبک های نقاشي فوويسم، كوبيسم، هنر انتزاعي و سوررئاليسمتحقیق تربيت و اخلاق اسلامیتحقیق انیمیشن تلویزیونیتحقیق تصوف یا صوفیتحقیق جامعه شناسی موسیقی در ایرانتحقیق تغييرپذيرى خلق يا اخلاقتحقیق هنر دیوارنگاریتحقیق تفسیر سوره حمد از تفسیرالمیزانتحقیق تفسير جامع سوره نساءتحقیق تقسیم مراحل اعتباری در طول حیات انسان از نظر قرآن مجیدتحقیق توبهتحقیق زن در اسلامتحقیق فلسفه هاي معاصر تربيت اخلاقيتحقیق كمال گرایی انسانتحقیق بررسی گناهان کبیرهتحقیق واقعه عاشوراتحقیق فلسفه مسيحیت