سال سوم متوسطه انواع واکنش

این فایل درباره ی سال سوم متوسطه انواع واکنش می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
سال سوم متوسطه انواع واکنش|50674154|evo|

حجم فایل : 570.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 21
بنام خدا جلسه 2
سال سوم متوسطه
انواع واکنش انواع واکنش های شیمیایی : 1- واکنش ترکیب
2- واکنش سوختن
3- واکنش تجزیه
4- واکنش جابجایی یگانه
5-واکنش جابجایی دوگانه 1- واکنش سوختن :
ترکیب شدن اکسیژن با ماده مورد نظر با سرعت زیاد و آزاد کردن نور و انرژی این نوع واکنش در 4 دسته اصلی بررسی می شوند. 1- واکنش هیدرو کربن ها با اکسیژن: انرژی نور حرات 2- واکنش فلزات قلیایی و قلیای خاکی با اکسیژن (به جز ) 3- واکنش برخی نافلزات (به خصوص کربن، گوگرد فسفر): 4- سولفید عنصر اکسید عنصر 2- واکنش ترکیب:
از ترکیب چند ماده ساده و تولید یک ترکیب پیچیده با نوع و تعداد اتم ها بیشتر بوجود می آید.
1-ترکیب دو عنصر عنصر + عنصر
2- هیدروکسید فلز آب+اکسید فلز 3- اسید آب + اکسید نافلز 4- نمک اکسید نافلز+ اکسید فلز 5- نمک آمونیوم اسید+ آمونیاک 6- پلیمرشدن: فشار دما پس از بررسی 2 نوع از انواع واکنش شیمیایی به 3 مورد دیگر می پردازیم:
3- واکنش تجزیه: واکنشی که در آن ماده مورد نظر به چند ماده ساده تر تبدیل می شود.
+ اکسید فلز کربنات فلز

کربنات فلز هیدروژن کربنات فلز پ) کلرید فلز کلرات فلز

ت) نیتریت فلز نیترات فلز

ث) واکنش از دست دادن آب تبلور واکنش جا به جایی یگانه : جا به جایی یک عنصر یا یون جانشین با یون دیگر در ترکیب می باشد.

الف) جا به جایی فلز با فلز

ب) جا به جایی فلز با هیدروژن
پ) جا به جایی 2 نافلز


ت) هیدروکسید فلز + آب + فلز گروه و


ث) نمک + فلز + اسید واکنش جابه جایی دو گانه:
جابه جایی دو عنصر متفاوت در دو ترکیب موجود در واکنش
الف)

ب)آب+ نمک اسید+باز نکته : کربنیک اسید یک اسید ناپایدار است و پس از تولید تبدیل به و می گردد.


سولفورو اسید نیز اسید ناپایدار است و پس از تولید تبدیل به و می گردد.

پایان...مطالب دیگر:
« قوانين و مقررات در پرستاری«آشنایی با ده برنامه تحول اداری«مروری بر شعارها و نام‌های ۲۲ سال گذشته‌»1 جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها1 شناخت نظام پيشنهادها فرايند،فلسفه،اهداف،ضرورت ، تاريخچه1ارزشيابي صلاحيت باليني1بهداشت آب1توسعه اقتصادي و برنامه ریزی1زمینه‌های عینی و شيوه‌هاي عملي براي پشتیبانی از برنامه های راهبردی دانشگاهها1شبکه های کامپیوتری1ضروریات یک طرح پژوهشی1ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی1مدیریت توسعه تامین کنندگان2ساختار اتمی و شبکه کریستالی72 جمله طلایی مدیریت از استیفن رابینزABG آشنایی باADR5ADVISOR معرفي نرم افزار نسخه 2002AgroinoculationArc GIS پيشرفته و آشنایی با نرم افزار آنBordetella pertussisCBC وABG نمونه گیری وتفسیرcmosالکترونیک دیجیتال منطقDermatophytosiser to table